• កាបូបក្រណាត់

    ប្រសិនបើការរត់រាល់កន្ទបដែលបានប្រើទៅធុងសំរាមខាងក្រៅរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរខោអាវនីមួយៗគឺជាបទដ្ឋានរបស់អ្នកថង់កន្ទបដែលអាចចោលបាននឹងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលអ្នកធ្វើ។ គ្រាន់តែបោះចោលក្រណាត់កន្ទបកខ្វក់នៅក្នុងកាបូបរង់ចាំឱ្យវាបំពេញហើយបោះចោលក្នុងធុងសំរាម។

    អាន​បន្ថែម

ការចែកចាយអតិថិជនលំដាប់ពិភពលោក